Тунелно строителство


Тунелно строителство A

Тунелно строителство A

Разгледай галерията

Тунелно строителство

Компаниите Faresin Building Division и Technoform започнаха съвместно търговско-техническо партньорство с цел подобряване и оптимизиране на начина на обслужване на клиентите и партньорите, които се занимават със строителството на магистрали, пътища, тунели и галерии.

В тази строителна област са нужни решения изискващи висока специализация, конкретен подход и най-нови съвременни технологии