ПРЕДПАЗНИ ПАРАПЕТИ – СИСТЕМА SAFETY FIRST

ИЗОТЕХ предлага предпазни парапети Система SAFETY FIRST, която е съобразена с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи.

 

Настоящата система за защита от падане от височина е класифицирана като система клас “B”

  • Осигурява опора на човек, който се обляга на или ходи до парапета;
  • Спиране на човек, който върви или пада към парапета
  • Спиране на човек, който се търкаля надолу или пада по наклонена повърхност (EN 13374, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРЕДПАЗНИ ПАРАПЕТИ И АКСЕСОАРИ