Системите Poker 75 и Poker 100 FARESIN

image1Системите Poker 75 и Poker 100 на Италианския производител на кофражни системи Фарезин позволява отливането на колони с височини до 15 метра и размери от 15 х 15 см до 85 х 85 см, а чрез добавяне на допълнителни скоби може да се постигне размер над 150 х 150 см.

Два кофражни панела, съединени с шпилки и гайки, формират “L”-образна форма. Когато е необходимо се поставя профил за скосяване на правите ъгли.


image2Два “L” компонента съединени така, че да образуват затворена правоъгълна форма.

 


image3Осигурете стабилност на кофража, като използвате два вертикализатора, поставени на 90 градуса един спрямо друг.