Кофраж за асансьорни шахти

Кофраж за асансьорни шахти

 

Кофраж за асансьорни шахти A

Кофраж за асансьорни шахти A

Съвременния асансьорен кофраж FARESIN (Италия) представлява многофункционална модулна система за изпълнение на асансьорни шахти и стълбищни клетки. Височината на един захват на шахтата е 1.50 м или 3.00 м. Кофраж за асансьорна шахта се прави с използване на двуконусни блокове за монтажа на вътрешния кофраж на шахтата и стандартни панели, което позволява изваждането му нацяло, без демонтаж. Тази система е пригодна също така и за изливане на шахти за подземни комуникации. При бетонирането на отделно стоящи асансьорни шахти, вътрешния и външния контури на кофража се опират на специални поддържащи скоби, които от своя страна се закрепват към стената с помощта на стяги, монтирани в старите отвори от стягите.   При вътрешни размери на асансьорната шахта надвишаващи 4х4м се използва специална траверса. При бетонирането на стените на шахтите и покривните плочи над тях се използва опорна площадка за асансьорни шахти, която служи за опора на оборудването на кофража.

 

 


Кофраж за асансьорни шахти E

Кофраж за асансьорни шахти E

 

Разгледай галерията

 

 

Кофраж за фундаменти

Предлагания на вашето внимание кофраж за фундаменти, представлява конструкция, позволяваща изграждането не само на висококачествени фундаменти, но и цокли и шахти. При необходимост от направата на цокли, кофражът за фундаменти FARESIN позволява използването на стандартни стоманени панели и минимално количество допълнителни приспособения.  По този начин кофражът за асансьорни шахти позволява решаването на произволна задача на клиента. С помощта на скоба за съвместяванe на панели и профилни елементи за основи на цоклите, е възможно изпълнението на основа с исканите размери. Изграждането на кофраж за фундамент, за чаши на цоклите, шахти и други обекти се извършва с помощта на фиксиран коничен елемент за вътрешните ъгли и профилни напасващи елементи от листова стомана с различни размери или с панели, с височина 1.5м. За да се минимизират загубите на строителни материали при изливането на бетон в кофража за фундаменти, опитните строители го издигат на 5 см над проектната височина. Благодарение на това, така също се създават и по-благоприятни условия за втвърдяването на бетонната смес.