Автокранове до 100 тона

ИЗОТЕХ  КРАНМАШ ООД предоставя   отдаване под наем автокранове   ТЕRЕХ Dеmаg  80 и 100 тона .
Техническа информация може да изтеглите от линковете по долу.
Специалисти на фирмата са на разположениеда посетят вашия обект и  проучват техническите нужди на конкретната задача с цел точен подбор на необходимата техникa;
Организираме цялостната дейност свързана с логистични услуги и отдаване на механизация под наем.
Отговаряме за доставките и монтажа на необходимите за обекта съоръжения.
Имаме доказан опит в обхвата на дейностите, заложени в техническите задания.
Координати за поръчки:

Т. 088-999-2828, e-mail: office@izotech.com

Технически параметри TEREX Demag AC 100

Цени на машиносмени за автокранове