Автокранове над 100 тона

e5771178508be3e1ea83715bc96e7df0c98660bef454a45558c3f64f28b332eb

ИЗОТЕХ съвместно с Фелбермайер България предоставят услугата отдаване под наем на различни типове автокранове за краткосрочни и дългосрочни задачи.

Ние проучваме техническите изисквания на клиентите, с цел точен подбор на необходимата техникa; Организираме цялостната дейност свързана с логистични услуги и отдаване на механизация под наем.

Отговаряме за доставките и монтажа на необходимите за обекта съоръжения.

Имаме доказан опит в обхвата на дейностите, заложени в техническите задания.

Изотех Кранмаш ЕООД разполага със следните марки и модели автокранове:

 

LIEBHERR LTM 1120 -2 бр             LIEBHERR LTM 1225 – 1 бр.                    DEMAG AC 665 – 1 бр.

Товароподемност – 120 т            Товароподемност – 225 т                      Товароподемност – 250 т

Основен телескоп – 45 м             Основен телескоп – 60 м                       Основен телескоп – 58 м

Надстройка – 21 м                         Шпиц стрела с удължение до 100 м   Надстройка до – 97 м

Работна височина – 66 м            Супер лифт

 

Всички тези съоръжения могат  да бъдат на ваше  разположение при необходимост на територията на цялата страна.

Цени на машиносмени за автокранове

 

Автокран над 100т 1 Автокран над 100т 3 Автокран над 100т 4