Автокранове до 100 тона

ИЗОТЕХ КРАНМАШ съвместно с Фелбермайер България предоставят услугата отдаване под наем на различни типове автокранове за краткосрочни и дългосрочни задачи.

Ние проучваме техническите изисквания на клиентите с цел точен подбор на необходимата техникa; Организираме цялостната дейност свързана с логистични услуги и отдаване на механизация под наем.

Отговаряме за доставките и монтажа на необходимите за обекта съоръжения.

Имаме доказан опит в обхвата на дейностите, заложени в техническите задания.

 

3bbbd93c55d29a537ffe412eb3c77de778407ce8bc263e5217c00444ee6da41b ^7AF5D2361FBDA61785F45E7017B6E665ADF595089A5F079375^pimgpsh_fullsize_distr

Цени на машиносмени за автокранове