Кулокранове

Леки строителни кулокранове

Самоиздигащи се кулокранове

Самоиздигащитите се кранове могат да се монтират и демонтират само с едно движение и тяхната височина и дължина на стрелата е ограничена: максималната височина е 30 метра, а максималната дължина на стрелата е 50 метра. Най-често срещаните модели имат дължина на стрелата от 18 до 32 метра. Техния монтаж и демонтаж може да се осъществи с помощта на хидравлична система, която осигурява по-голяма безопасност и изисква по-малко поддръжка.

В миналото тези кранове са били добре познати заради тяхната система за монтаж и демонтаж чрез стоманени въжета. Тяхното предимство е мобилността им. Заради пневматичните им колела могат да се транспортират лесно. Тези колела могат да бъдат монтирани с помощта на подходящи инструменти.

Поради това, приложението му се определя от същественото намаляване на разходите за монтаж и демонтаж. Приложението му за строителство и ремонт на еднофамилни къщи е причината в днешно време тези модели да се правят с еднофазно захранване. Тези кранове могат да се използват на строителни обекти където друга механизация не може, като разрешава проблема с работата на височина в трудни условия.

Надеждност, качество и безопасност са причините за успеха на самоиздигащите се кранове по целия свят, както и за широко разпространената благоприятна реакция на пазара.

Характеристики

  • Обхват на самостоятелно издигане от 8 до 40 тм капацитет и дължини на стрелата до 40 м, в резултат на постоянни технологични проучвания
  • Това са кранове, подходящи за транспортиране както на самоход, така и в контейнери
  • Издигането им е бързо и се извършва с прости и автоматизирани системи
  • Високо-качествени първокласни компоненти, задвижващи агрегати с регулиране на честотата, пълно поцинковане на конструкцията правят тази гама повратна точка в сектора.
леки 2
леки 3
леки
240520123999365x262


Кранове с горно въртене

Това са кранове с единична стрела и стоманени въжета. Само когато са натоварени те работят с компресия и огъване. Това са най-често срещаните кранове. В миналото те са били известни като кранове с куполи. Стоманените въжета са фиксирани в тези куполи и поддържат стрелата. Има кранове с едно или две въжета.

Техните основни предимства са:

а) Те имат нужда от по-малко пространство при тяхното транспортиране

б) Позволяват по-голяма товароподемност в рамките на работната площ на по-малък обхват/провисване на стрелата

в) Достигат до по-големи свободни височини, защото имат по-малък структурен обем, изложен на въздействието на вятъра.

Те са много подходящи за вдигане на тежки предмети и голямо натоварване за най-предизвикателните строителни площадки.

Характеристики

  • Качество на работата, предназначени за надеждна експлоатация час след час
  • Лесен достъп за поддръжка и вградени функции за безопасност, за да се поддържа минимален престой
  • Ергономичните кабини осигуряват комфорта, необходим за дълги часове на работното място
SAM_1364
SAM_1475
IMG-20151215-WA0005
DSC02370
Тежки строителни кулокранов

ТЕЖКИ СТРОИТЕЛНИ КУЛОКРАНОВЕ

Тези кранове са с модулна стрела, която не се нуждае от стоманени въжета, за да се монтира и демонтира. Те са винаги в перфектно състояние на огъване и натиск, проектирани и конструирани вече 40 години за решаване на три основни проблема:

а) липсата на големи мобилни кранове (200 т, 300 т, 400 т), за да се постигне монтаж и демонтаж на много тежки стрели (12 тона, 16 тона)
б) сложният монтаж на обекти с ограничено пространство, когато е невъзможно да се позиционира кран с метални въжета. Модулната стрелата може да се монтира и демонтира във въздуха.
в) Обекти с намеса на различни кранове: те имат по-малка височина, защото не разполагат с купол и стоманени въжета.

Преди 20 години, тези кранове бяха почти изчезнали. В днешно време те отново са актуални. Особено ценени са малки и много големи модели на тези кранове, защото осигуряват практически решения в трудни ситуации. Понастоящем високото качество на стоманите и заварките улеснява тяхното изграждане. Безопасността на работното място и удобството при монтаж са важни фактори за монтажниците. Модулните крановете са много икономични за тези, които ги наемат, защото секциите на петите на стрелата са съвместими и могат да се разменят между различни модели.

Кулокрановете с плосък връх не разполагат с “горните площадки” на конвенционалните кранове; те може да се използват в съчетание с други кулокранове на места, където пространството е ограничено или в близост до летища. Те са много подходящи за вдигане на тежки предмети и голямо натоварване за най-предизвикателните строителни площадки.

Характеристики:
• Качество на работата, предназначени за надеждна експлоатация час след час
• Лесен достъп за поддръжка и вградени функции за безопасност, за да се поддържа минимален престой
• Ергономичните кабини осигуряват комфорта, необходим за дълги часове на работното място

02082013312
SAM_1420
SAM_1475

СТРЕЛОВИ КУЛОКРАНОВЕ SAEZ

Кулокрановете с подвижна стрела SAEZ са верни на фирмената философия да се произвеждат кранове с отлично съотношение на качество и цена, с прост дизайн, продуктивни, ефективни и с продължителен експлоатационна годност.

Кулокрановете с подвижна стрела са проектирани за работа в ограничени пространства според условията на обекта, с малки радиуси, които обаче не застрашават сигурността на съоръжението; на обекти, за чието изпълнение са нужни няколко крана, където радиусите на работа се припокриват или поради наличието на действащи нормативни разпоредби се пренасят товари над прилежащия на строителния обект терен.

Нашият асортимент включва моделите SL 240, с 60-метрова стрела и натоварване на върха с 2300 кг; с голямо разнообразие на обхват, заради модулната система на стрелата, и максимално натоварване от 16 тона. Много скоро крановете SAEZ ще разполагат с по-големите си братя SL 310, SL 500 и SL700.

Гамата SL е с компактен дизайн и бърз монтаж; разполага със системи за моторизация, които подобряват издигането и спускането на леки товари; както и със системи за приближаване, за да може да има скорост на въртене и повдигане при действия, изискващи по-голяма прецизност.

Електрическите табла на крана са изработени от неръждаема стомана, а електрическите връзки са с лесен монтаж и демонтаж.

Система против разхлабване на въжето за спускане, за избягване на разхлабването на въжето на стрелата от фронтални ветрове, чрез двойна система за прогресивен контрол върху макарата за спускане.

Въртенето на крана също е контролирано от двойна система, която във всеки момент се опитва да наложи оптимума, в зависимост от наклона на стрелата, скоростта на вятъра и ориентацията, както и регулиране на инерцията, за да има по-леко тръгване и спиране на маневрата.

Софтуерът на крана е интуитивен и лесен за използване, като системите против сблъскване и за забранена зона са избирателни; разположен в панорамна и ергономична кабина, която отговаря на всички изисквания и условия на оператора на крана, и във връзка с предотвратяването на рискове.

Тези кранове имат предимството, че дяловете на кулата се монтират на модули, съвместими с дяловете използвани за кулокрановете, и лесно се транспортират по море в затворени контейнери.
Този модел е проектиран и разработен при най-стриктен контрол на качеството от страна на основни надзорни инстанции, при прилагането на последните технически постижения, без да се застрашава надеждността, както и с гаранцията да е първокачествен продукт, за който свидетелстват всички години от нашия опит.

SL-240-2-796x364
SL-240-796x364
Каталози
SAEZ 32
SBR 32
potain-igo-21-636330_1mg
SAEZ 46
SAEZ
SAEZ 60
SAEZ 65
Untitled
SAEZ TLS 80 24t
SAEZ TLS 70 12t.
SAEZ TLS 65 8t.
SAEZ TLS 65B 10t.
SAEZ SL 240
Оперативна програма

На 25.01.2021 г. е сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ №

BG16RFOP002-2.077-1751-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“,  Специфична цел 2.2.: „Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, за изпълнението на Проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” в ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД, на обща стойност 112 101.00 лв., от които  112 101.00 лв. представляват безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд на регионално развитие на Европейския съюз (95 285.85 лв.) и от средства от национално съфинансиране от Република България (16 815.15лв.).

Проектът предвижда осигуряването на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срокът за реализация на Проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  е 3 месеца, като успешното му изпълнение ще допринесе за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 чрез осигуряването на продължаването на работата на предприятието посредством достъп до ликвидност за оперативни разходи и ще позволи на ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД да стабилизира перспективите за развитието си, като ограничи необходимостта от задлъжнялост към кредитни институции.

—————————————————————————————www.eufunds.bg ————————————————————————————–

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИЗОТЕХ КРАНМАШ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект  BG16RFOP002-2.077-1751-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.