Строителни огради и парапети

Плътна ограда

ПЛЪТНА СТРОИТЕЛНА ОГРАДА

Изглед No. Описание Тегло в кг. Описание
Плътна строителна ограда и аксесоари

VILLALTA, Временна плътна ограда H=2,00/L=2,10м

26 кг. Вертикални профили на рамката ø40mm; Хоризонтални профили ø33mm; Дебелина 0,6mm; Горещо поцинковане, боя
PIEDN0001 VILLALTA, Бетонна основа с 6 отвора 32 кг. Широчина 22см Дължина 62см Височина 12см
GANCZ0009 VILLALTA, Панта за врата 1,5 кг. Захваща се към съседното пано, за да може вратата да се върти; Тръба Ø32 mm, винтово заключване, горещо поцинкована
GANCZ0008 VILLALTA, Конектор 0,78 кг. Служи за съединяването на паната едно към друго, горещо поцинкован
SOSTZ0002 VILLALTA, Ограден стабилизатор 4,70 кг. Извита тръба за закачване, горещо поцинкован
RUOTN0004 VILLALTA, Колело за оградна рамка 3,15 кг. Когато от стандартен панел се прави врата
Олекотена ограда

ОЛЕКОТЕНА СТРОИТЕЛНА ОГРАДА

Изглед No. Описание Тегло в кг. Описание
Плътна строителна ограда и аксесоари
BARRZ0011

VILLALTA, Рамка за временна ограда Н=2,00/L=3,50м, Тип А

20 кг. Вертикални профили на рамката ø42mm, хоризонтални профили ø33mm, вертикални/хоризонтални телове ø4mm, растер 290x103 мм, горещо поцинкована
BARRZ0020

VILLALTA, Рамка за временна ограда Н=2,00/L=3,50м, Тип B

21 кг. Вертикални профили на рамката ø42mm, хоризонтални профили ø33mm, вертикални/хоризонтални телове ø4mm, растер 290x103 мм, горещо поцинкована
PORTZ0004

VILLALTA, Врата за мобилна ограда, H=2,00м/L=1,20м

12 кг. Вертикални профили на рамката ø42mm, хоризонтални профили ø33mm, вертикални/хоризонтални телове ø4mm, растер 290x103 мм, горещо поцинкована
GANCZ0009 VILLALTA, Панта за врата 1,5 кг. Захваща се към съседното пано, за да може вратата да се върти; Тръба Ø32 mm, винтово заключване, горещо поцинкована
GANCZ0008 VILLALTA, Конектор 0,78 кг. Служи за съединяването на паната едно към друго, горещо поцинкован
SOSTZ0002 VILLALTA, Ограден стабилизатор 4,70 кг. Извита тръба за закачване, горещо поцинкован
RUOTN0004 VILLALTA, Колело за оградна рамка 3,15 кг. Когато от стандартен панел се прави врата
PIEDN0001 VILLALTA, Бетонна основа с 6 отвора 32 кг. Широчина 22см; дължина 62см, височина 12см
PIEDN0004 VILLALTA, PVC основа 27,50 кг. Широчина 22см; дължина 62см, височина 12см
PIEDN0002 VILLALTA, Каучукова основа за парапети 23,70 кг. Широчина 25см; дължина 69см, височина 14см
SOSTZ0001 VILLALTA, Основа за страничен захват 7,31 кг. Широчина 70см, дължина на колчето: 40см, горещо поцинкована
Ограждения за пешеходци

Ограждения за пешеходци

Изглед No. Описание Тегло в кг. Описание
TRANZ0009 VILLALTA, Мобилна оградна система, Тип A 21 кг. Профии на рамката ø28мм, вертикални профили ø10мм, тръба на стъпалото, отвор на пръчката 13см
TRANZ0007 VILLALTA, Мобилна оградна система, Тип В 21 кг. Профии на рамката ø28мм, вертикални профили ø10мм, тръба на стъпалото, отвор на пръчката 13см
Предпазни парапети
ИЗОТЕХ предлага предпазни парапети Система SAFETY FIRST, която е съобразена с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи. 

Настоящата система за защита от падане от височина е класифицирана като система клас “B”
  • Осигурява опора на човек, който се обляга на или ходи до парапета;
  • Спиране на човек, който върви или пада към парапета
  • Спиране на човек, който се търкаля надолу или пада по наклонена повърхност (EN 13374, 2013).                   

ВЪТРЕШНИ ПРЕДПАЗНИ ПАРАПЕТИ И АКСЕСОАРИ