ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ ITBG/FAR 2016

От м.Март 2016г. Изотех Груп ЕАД, в качеството си на официален представител на Faresin Building Division S.p.A, Италия, стартира финансова програма с период на усвояване март 2016г. – февруари 2017г., за подпомагане на български строителни фирми при закупуване на строително оборудване чрез нисколихвено кредитиране, директно от SACE, Италия, при спазване на следните условия:

1. Дружеството да съществува от минимум 5г.
2. Представяне на заверени счетоводни ОПР и Баланс за последните три години.
3. Потвърдена от бенифициента оферта/проформа фактура, изготвена от Изотех Груп ЕАД за доставка на кофражни системи
4. Минимална стойност на доставяното оборудване – 125000.00 евро, ВОП доставка, без ДДС.
5. Самоучастие – минимум 20%
6. Максимален срок за финансиране 24 месеца
7. Изплащане на 4 вноски – на 6, 12, 18 и 24 месец.
8. Писмо-потвърждение от банката на бенефициента за наличие на актуална банкова сметка

Размерът на лихвата се определя на база на размера на кредита и варира от 2,15 до 3,95 % годишно.

Не се прилага допълнително оскъпяване (такси) и не се изисква допълнително обезпечение.

Първоначално одобрение – до 10 дни след предоставяне на нужните документи.

За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на клиентски номер 088-999-2828, e-mail: office@izotech.com