Кофраж за укрепване на канали

01-photo-1-copy.jpg
ИЗОТЕХ предлага на българският пазар иновативната система за укрепване на изкопи CONDOR

Системата за укрепване на траншеини изкопи CONDOR, Италия е създадена да отговаря на различните нужди на строителната площадка. По-важните от тях са:

  •  Сигурност – Системата е съобръзена с правилника за предотвратяване на наранявания възникващи по време на изкопни работи.
  • Практичност – Етапите на изпълнение се извършват само от наличния на обекта багер и двама души помощен персонал.
  • Продуктивност – Този тип система, в сравнение с традиционният дървен кофраж, е по благоприятна и по отношение на време(монтаж и демонтаж) и по отношение на употреба.

Този тип система, в сравнение с традиционният дървен или обичаен метален кофраж, е по благоприятна и по отношение на фактора време за монтаж и демонтаж и дори по отношение на времето за употреба.
Следователно, само с няколко аксесоарa, системата може да бъде подготвена така, че да отговаря на различните нужди на Вашата строителна площадка, гарантираща сигурност, продуктивност и гъвкавост.
Укрепването на траншеите е от полза не само като гаранция за безопаснот по време на изкопни работи, но също гарантира и стабилност на заобикалящата земя, където би могло да има сгради, улици и железопътни линии.
Широчината на траншеята се определя от размерът на тръбата, която трябва да се монтира и от страничното пространство, което трябва да се остави за засипване и последващо уплътняване.
От друга страна, дължината на тръбата определя дължината на траншеята.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА CONDOR
Системата за укрепване CONDOR се състои от два срещуположно разположени метални панела свързани с телескопичен резделител.
CONDOR разполага с три различни системи за укрепване:

Лека (MF Light) – непотъваща самостоятелно система
Средно тежка (MA) – самостоятелно потъваща система
Тежка (GD 600) – автоматично потъваща система

GD 600 system

GD600 е система за облицовка на изкопи, за защита на изкопни и канализационни работи до 6,00м дълбочина и широчина 5,00 м.
Самопотъващата система на GD600 с двойни релси, благодарение на използването на рамка, съставена от релси, плъзгащата се количка и фиксираните удължители, дава възможност да се получи паралелна система, намаляваща триенето на отделните платна, както по време на монтаж, така и на демонтаж. Двойните релси позволяват вертикално регулиране на плъзгащата количката, за да се настроят дистанционните шайби на всяка височина, с цел улесняване на всички операции на дъното на изкопа.

Височината от 2,50 м между дъното на изкопа и дистанционната шайба позволява разполагането на големи изделия, винаги гарантирайки безопасност, производителност и гъвкавост, докато се работи в изкопа с налична широчина от 1,00 м до 5,00 м.

Системата е проектирана да поддържа налягане до 45 kN/кв.м.


MA self-sinking system

В случаи, когато почвата е ронлива, песъчлива или при наличие на вода, се използва MA укрепване. Предварително се изкопава канал с дълбочина  1,25 м и предварително сглобената конструкция се поставя в изкопа. С багер се натисва кутията на конструкцията върху платната последователно от двете страни. Операцията се повтаря докато не се достигне дъното на изкопа. Дистанционните шайби на укрепващи кофражи CONDOR се монтират на платната чрез пружинни глави, за да се улесни слизането надолу.

За по-голяма дълбочина на копаене се използва горния блок. Позиционирането на повдигачите се извършва с помощта на багер. Горният блок е прикрепен към багера и след това се спуска върху основата на конструкцията, която е вече в изкопа. Дори и в този случай тя може да достигне дълбочина 3.20 m, като се използват както кофражното платно, така и горния блок. Платната могат да бъдат свързани заедно, за да се получи непрекъсната връзка по цялата дължина. Конструкцията може да бъде премествана чрез съоръжения на обекта като багери, товарачи с  предно и обратно изсипване.

При всяка изкопна работа, както и при полагане, махане и работа с армировка, се препоръчва използването на верижни товарачи,  за да се елиминират проблеми при работа с колесни машини поради опасност от преобръщане и нестабилност на почвата.


MF Light System

Серията MF за несамостоятелно потъващо укрепване на канали на CONDOR е подходяща за компактни почви, при отсъствие на околни сгради, далеч от натоварени пътища и при наличие на улягане на почвата.

Веднъж сглобена, конструкцията се поставя в изкопа/канала. Укрепването се вдига с една ролка с 4 вериги, които са прикрепени към пръстени, предназначени за повдигането. Дължината на веригите е равна на тази на кофражните платна.
Ако изкопът е по-дълбок се монтират повдигачи или повдигащи стъпала. Конструкцията се сглобява с повдигачите. Чрез комбиниране на горните платна към основата на конструкцията може да се достигне до 3,20 м дълбочина на изкопа при абсолютна безопасност. Що се отнася до ширините, те се определят чрез дистанционни шайби и удължения. След като работата е приключила, конструкцията се изважда и оставя върху ръба на изкопа.

MF системата за укрепване е проектирана да издържа на налягане до 1800 N/кв.м.

За повече информация, моля разгледайте нашия каталог: Каталог


Изотех

Централен офис

(+359) 2 489-9831

(+359) 2 489-9830

office@izotech.com

www.izotech.com

Локации

Нашите офиси
Свържете се с нас

Следвайте ни

За последните новини в сектора и всичко от света на Изотех последвайте ни в социалните мрежи